SIA Kurekss tika izveidota 1995. gadā kā privāta kompānija ar ierobežotu atbildību. Kompānijas kokzāģētava atrodas Latvijas rietumu daļā, netālu no neaizsalstošas ostas Ventspilī, un to ietver lielākie Latvijas mežu masīvi. Kurekss atbalsta ilgtspējīgas mežsaimniecības politiku un ir ieguvis koksnes plūsmas uzraudzības sertifikātu ("chain of custody"), saskaņā ar FSC® (FSC C006364) metodēm un kritērijiem, kā arī uztur atbilstību PEFC 2002:2013 koksnes piegādes ķēdes standarta prasībām. Kurekss ir apkārtējai videi draudzīgs uzņēmums un savu ražošanas procesu veic atbilstoši vides standartam ISO 14001:2015. Uzņēmums tiek vadīts atbilstoši labas pārvaldības principiem un ir sertificēts atbilstoši ISO 9001:2015.

Uzņēmumam ir svarīga personas datu aizsardzība, tādēļ uzņēmums ir izstrādājis SIA “Kurekss” Privātuma politika (lejupielādēt to šeit), lai pārredzamā veidā nodrošinātu godprātīgu un likumīgu personas datu apstrādi un informētu fiziskās personas par tiesībām un pienākumiem saistībā ar personas datu apstrādi. 


2019.gada jūlijā tika piegādāta katlu iekārta un uzsākti iekārtu mezglu mehāniskās montāžas darbi. 2020.gada janvārī tika uzsākta katla iekārtas darbības testēšana un 2020.gada jūnijā katla iekārta tika nodota ekspluatācijā.


2018.gada 14.decembrī SIA “Kurekss” ir noslēdzis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr. 4.1.1.0/18/A/004 “Katla iekārtu nomaiņa ražošanas procesa nodrošināšanai SIA "Kurekss"” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu ražošanas procesā, nomainot trīs esošās katlu iekārtas pret vienu 10MW biomasas katla iekārtas sistēmu ar emisiju daliņu elektrostatisko filtru un paredzot iespēju uzstādīt dūmgāzu kondensatoru. 

Projekta rezultātā tiks samazināts elektroenerģijas patēriņš siltumenerģijas nodrošināšanai ražošanas procesā, gadā panākot elektroenerģijas patēriņa samazinājumu procesa nodrošināšanai par 60%. Kopējais plānotais enerģijas ietaupījums ir 573.85 MWh gadā. 

Projekta īstenošanas ilgums: 24 mēneši. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 1 830 000.00 EUR. Kopējais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms – 250 000.00 EUR.2017. gada decembrī ir veikta kaltes uzstādīšana pilnā komplektācijā ar zviedru firmas Valutec speciālistu palīdzību un 2018. gada jūlijā kalte ir pieņemta ekspluatācijā.


2017. gada 07. novembrī tika noslēgts līgums Nr.4.1.1.0/17/A/002 starp SIA “Kurekss” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Zāģmateriālu žāvēšanas līnijas nomaiņa” īstenošanu.

Projekta mērķis ir samazināt enerģijas patēriņu ražošanas procesā, nomainot esošās divas konvekcijas tipa žāvēšanas kameras ar jaunu nepārtrauktas darbības konvekcijas tuneļa tipa žāvēšanas kameru.

Projekta rezultātā tiks nodrošināts daudz energoefektīvāks žāvēšanas process, gadā panākot vidējo enerģijas patēriņa samazinājumu par 49.73%, rēķinot uz vienu kubikmetru nožāvētās produkcijas, un kopējo enerģijas ietaupījumu 2 835 MWh gadā.

Kopējais Kohēzijas fonda finansējuma apjoms – 500 400.00 EUR.