SIA Kurekss tika izveidota 1995. gadā kā privāta kompānija ar ierobežotu atbildību. Kompānijas kokzāģētava atrodas Latvijas rietumu daļā, netālu no neaizsalstošas ostas Ventspilī, un to ietver lielākie Latvijas mežu masīvi. Kurekss atbalsta ilgtspējīgas mežsaimniecības politiku un ir ieguvis koksnes plūsmas uzraudzības sertifikātu ("chain of custody"), saskaņā ar FSC® (FSC C006364) metodēm un kritērijiem, kā arī uztur atbilstību PEFC 2002:2013 koksnes piegādes ķēdes standarta prasībām. Kurekss ir apkārtējai videi draudzīgs uzņēmums un savu ražošanas procesu veic atbilstoši vides standartam ISO 14001:2004. Uzņēmums tiek vadīts atbilstoši labas pārvaldības principiem un ir sertificēts atbilstoši ISO 9001:2008.

2014. gada 25.jūlijā starp SIA „Kurekss” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru tika parakstīts līgums Nr. L-APV-14-0132 (projekts Nr. APV/2.1.2.4.0/14/04/061) par projekta „Zāģbaļķu kvalitātes šķirošanas līnija” īstenošanu (turpmāk tekstā - Projekts). Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējā atbalsta summa ir 1 512 628.83 Euro.

2014.gadā ar Austrijas firmu “SPRINGER” tika noslēgts līgums par zāģbaļķu šķirošanas līnijas iegādi. 2015.gada aprīlī tika uzsākta iekārtas piegāde un montāžas darbi. Iekārta pilnībā tika uzstādīta un pieņemta no ražotāja 2015.gada 1.septembrī.