Mežs un koksne ir Latvijas galvenais resurss, kas sasniedz aptuveni 3.26 miljonus hektāru jeb ap 50.4% valsts teritorijas. Mežsaimniecības jomā ilgtspējīgu attīstību garantē Meža likumā ietvertās normas. 50% Latvijas mežu pieder valstij, 47% ir privāti un 3% pieder pašvaldībām.

Sabiedrības Kurekss komerciālās darbības pamatā ir kvalitatīvu koksnes izstrādājumu ražošana apkārtējai videi draudzīgos apstākļos. Ražošanas galvenās izejvielas - apaļkoku piegādes ķēde ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskā standarta FSC-STD-40-004 un PEFC ST 2002:2013 prasībām, kas apliecina, ka koksne nav iegūta:

a) mežu rajonos, kur tiek pārkāptas tradicionālās tiesības vai civiltiesības;
b) FSC® (FSC-C006364) nesertificētos mežu rajonos, kur ir īpaši saudzējamas vērtības, kas tiek apdraudētas;
c) no ģenētiski modificētiem kokiem;
d) nelikumīgi;
e) dabiskos mežos, kas pārvērsti par plantācijām vai teritorijām, ko nav paredzēts izmantot kā mežus.

Koksne, ko izmanto FSC produkcijas ražošanai, ir FSC sertificēta vai kontrolētas izcelsmes.  Visu FSC sertificēto gatavo produkciju realizē kā FSC Mix Credit.

Sabiedrības produktu grupu sarakstā iekļauti:
FSC Mix Credit zāģmateriāli;
FSC Mix Credit zāģbaļķi;
FSC Mix Credit papīrmalka;
FSC Mix Credit celulozes šķelda;
FSC Mix Credit kurināmā šķelda.

SIA “Kurekss” vadība apņemas ieviest un uzturēt PEFC sertificētā materiāla piegāžu ķēdi atbilstoši standarta PEFC ST 2002:2013 nosacījumiem.

Sabiedrībā izveidotā apkārtējās vides aizsardzības sistēma ir sertificēta kā atbilstoša starptautiskā standarta ISO 14001:2015 prasībām, kā arī izveidota energopārvaldības sistēma un tā sertificēta atbilstoši ISO 50001:2011 prasībām. 

SIA Kurekss FSC sertificētus zāģbaļķus iepērk no Latvijas un Lietuvas piegādātājiem. Nesertificēta koksne, kas iepirkta ārpus LR robežām tiek pakļauta izcelsmes kontroles sistēmai.