Zāģbaļķu iepirkšanas tabula

EGLE Eur/m3


Dia\\Garums
mm\\m
3.0
0.1
3.6
0.1
4.2
0.1
4.8
0.1
5.4
0.1
6.0
0.1
 100-139 65 65 60 68 50 50
 140-159 65 70 66 72 60 60
 160-179 65 70 68 72 65 65
 180-239 65 78 73 78 73 78
 240-400 65 81 81 81 78 81
 401< 55 71 71 71 71 71

PRIEDE Eur/m3

Dia\\Garums  
mm\\m
3.0
0.1
3.6
0.1
4.2
0.1
4.8
0.1
5.4
0.1
6.0
0.1
 100-139 63 65 60 68 50 50
 140-159 63 67 65 71 60 60
 160-179 63 67 67 71 60 60
 180-239 63 71 68 73 68 73
 240-400 63 71 71 73 68 73
 401< 55 70 70 70 70 70

*IEPIRKUMA CENAS -  no 1.09.2018.

SLĒDZOT PIEGĀDES LĪGUMUS PAPILDUS PIEMAKSA!

Tālr.: 636 615 65
Brāķētie sīkbaļķi - 50 Eur/m3

  • Kvalitātes prasības
- Minimālais virsmērs 7 cm
- Zariem jābūt atzarotiem līdzeni;
- Nav pieļaujama dubultā līkumainība;
- Vienpusējā līkumainība - pieļaujama līdz 1% no baļķa garuma;
- Garumiem 3,0; 5,4 un 6,0 jābūt atsevišķi nokrautiem.
  • Zāģbaļķu piegādātājiem nodrošinām bezmaksas transporta pakalpojumus.
Tālr.: 291 414 74, 294 033 78. Zāģbaļķu piegādes vieta:
"Graudupi", Tārgales pagasts, Ventspils novads, LV-3621

Rekvizīti:
Reģ. Nr. LV40003250931
"Graudupi", Tārgales pag., Ventspils novads, LV-3621
AS "Swedbanka", HABALV22, LV21HABA0001408048160


 
  • Pērkam cirsmas
Pērkam skujkoku cirsmas un īpašumus Kurzemē:
mob.: 294 033 78
e-pasts: ugis@kurekss.lv


  • Taras sagataves
Pērkam taras sagataves: mob. 291 139 13

SIA "Kurekss" taras materiālu specifikācija (Ievešanas termiņš līdz 16.10.2017):
 
Zāģmērs Apmaksas mērs   Garums  Cena (EIRO)  Pakošana   Paku skaits
LK SK LK  SK
14x90 12x87 1000 133
60x12=720 17
15x73 13x70 800 135
60x14=840 15
15x73 13x70 900
138 60x14=840
15
15x73 13x70 1000 133
60x14=840 25
15x73 13x70 1200 133
60x14=840 180
15x73 13x70 1200   139 60x14=840   280
15x93 13x90 1000   138 60x11=660   110
17x73 15x70 1000 131
60x13=780 17  
17x73 15x70 1100   142 60x13=780   29
17x73 15x70 1200
137 60x13=780   17
34x73 32x70 1000 123   30x13=390 100  
34x88 32x85 1000   120 30x11=330   28
70x90 68x87 2400/3000   105 13x11=143   15
75x75 73x72 2400/3000   110 13x13=169   17
88x88 86x85 2400/3000 108   11x10=110 15  

* SKUJU KOKS - SK
** LAPU KOKS - LK
LŪDZU PIEVĒRSIET UZMANĪBU APMAKSAS MĒRIEM UN ZĀĢMĒRIEM

ZĀĢMATERIĀLIEM IR JĀBŪT ATTĪRĪTIEM NO SKAIDĀM

Kvalitātes prasības:
svaigi zāģēti, bez lokmalām, mizas, trupes, zilējuma un izkrītošiem zariem, kukaiņu bojājumiem, lielām plaisām, savērpuma

Pielaides:
pie zāģmēra, biezumā +1;+2 mm, platumā +1;+2 mm, garumā 0;-3mm                                                                   
Pakošana:
- vienā pakā viena izmēra un noteikta daudzuma dēlīši, brusītes;
- pakojami atsevišķi šādās grupās: skuju koki, alksnis, pārējie lapu koki;
- pakojot starplikas ik pēc 5 dēlīšiem, 5 brusītēm;
- pakām jābūt nostīpotām ar 3 plastikāta vai metāla stīplentām;
- paliktņiem jābūt 75 x 75 mm.

Taras dēlīšus iepērk iepriekš saskaņojot noteiktus vairumus un piegādes termiņus. Bez saskaņošanas taras materiālus NEPIEŅEM un NEAPMAKSĀ!

Saskaņošanai:
tel.: 636 243 64
mob.: 291 139 13
fakss: 636 285 72